Samlinger

IMG_2225

Julekalenderlåger

saml

• Solbjergskolen, 04.01.23

2.982 Julekalenderlåger

Så blev det december igen, og 2. C påSolbjergskolen ved Aarhus samledeigen julekalenderlåger til den helt storeguldmedalje. Lågerne fra sidste år, hvor dehavde samlet 1.364 låger, blev lagt sammenmed lågerne fra i år. Klassen er nu oppe på2.982 julekalenderlåger.Deres pædagog Henriette Nortvig fortæller:”Der kom låger fra søskende, forældre, ogkalenderne fra hunde og katte var ogsåblevet plyndret for deres låger. Det er bareen superdejlig klasse, og det er dejligt atopleve deres engagement og gode energi.Da vi mødtes igen efter nytår, talte vilågerne op i 10’er-bunker. Til sidst blev alletallene lagt sammen: først enere, så tiere,så hundreder og til sidst tusinder. På denmåde kom der også lidt matematik ind i denunderstøttende undervisning.”
Sofie og Julie

Servietter

saml

• HotSpot, Frederikshavn, 23.05.23

756 forskellige servietter

Lige siden vuggestuen har Sofie og JulieBering på 10 og 12 år samlet servietter.Samlingen lyder nu på 756 servietter, somalle har forskellige motiver.Pigerne fortæller: ”Det startede med, at vifik servietter af vores pædagog. Siden har visamlet fra forskellige steder og i forskelligesammenhænge. Den ældste serviet i voressamling er fra Danmarks Befrielse 5. maj1945. Hvor sejt er det ikke lige?””Det er altså virkelig imponerende!” udtalerpædagog Jens Christian Bjerregaard. ”Jegblev helt paf, da de kom i klubben med allederes ringbind fyldt op med servietter.”
seg_vivi

Kapsler

saml

• Bagsværd, 12.06.22

810 forskellige kapsler

FORSKELLIGE”Jeg fået endnu flere end sidste år. Jeg ernu oppe på 810 forskellige kapsler,” siger10-årige Viggo Gundmann Hyllested. De erfra forskellige dele af verden. Sidste år lødrekorden på 616 kapsler, så der er fart på.”Viggo fortsætter: ”Min samling erblandt andet blevet udvidet med enmasse julekalender-kapsler, så vedjuletid fik jeg pludselig mange nye. Mineklassekammerater synes, at det er sjovt, atjeg har rekorden, og de kommer ofte medkapsler til mig og spørger, om jeg har demi min samling. Mit næste delmål er 1.000kapsler. Når jeg får nye kapsler, kan det godttage flere timer at tjekke, om jeg har dem imin samling. Jeg holder nemlig hver enesteny kapsel op i mod hver kapsel i samlingenfor at se, om jeg har den i forvejen. Det erhårdt arbejde.”
Fælles billede

Dåseringe

saml

• Nors Skole, Thisted), 15.06.23

dåseringe 89,76 kg og i alt 330.000 stk "pop-tabs" - den ring/dims man brækker af for at åbne øl- og sodavandsdåser (i fagsprog hedder den handsgrip) dimser

Elever og tidligere elever har på Nors Skolegennem de sidste 2,5 år samlet dåseringe.Det er blevet til 89,76 kg og i alt 330.000dåseringe. Børn, forældre og bekendte harsamlet i lang tid og hjulpet hinanden meddette projekt. ”Det var en uforglemmeligdag for mange af eleverne, med besøg affotograf og journalist fra TV-Midt Vest,” sigerlærer Mette Pedersen.Mette fortæller: ”Børnene har afleveret deresdåseringe til morgensang i en glasbeholder.Når glasbeholderen har været fyldt, harvi samlet dåseringene i en sæk til endeligvejning. Ud fra vægten af en dåsering har viberegnet antallet af dåseringe. Vi har samletdåseringe, fordi det har været sjovt at findeud af, hvor mange vi kunne samle ved fælleshjælp. Og så er genanvendelse af metal godtfor miljøet. Desuden går dåseringene til etgodt formål. I Asien og specielt Thailand, harfattige problemer med miner, sukkersygeog slangebid, hvilket gør, at mange er benamputeret,dvs. har mistet deres ben, ogderved ikke kan arbejde og/eller forsørgefamilien. Metallet fra dåseringene indeholdertitanium og kan genanvendes til proteser.”
image_6487327 (2)

Læbepomader

saml

• Svenstrup J., 30.06.23

503 forskellige læbepomader

10-årige Ida Sofie Dahl Kastbjerg harigennem de sidste 4 år formået at samle 503læbepomader. De har alle forskellige dufte,smag og udseende, og nogle er limitededition.Ida fortæller: ”Jeg synes, de er superflotteog dekorative, men nu fylder de efterhåndenen del på mit værelse, så de fleste er pakketvæk i kasser. Jeg kan genkende de flestemed lukkede øjne. Ved at dufte til og røreved dem kan jeg sige, hvilke mærke det er,og hvilken smag de har. Det er læbepomader,som er samlet ind fra en stor del af verden.Mine forældres udenlandske kollegaer harogså ofte et par stykker med til samlingen,når de er på besøg i Danmark. Man kan barefå nogle helt andre slags uden for Danmark.Jeg synes, det er dejligt, at de tænkerpå mig, når de ser en læbepomade. Defleste er stadigvæk i originalemballage, daemballagen er mindst lige så flot. Samlingenanslås til at have en værdi på +10.000 kr.”
tinkakort flest

TINKAKORT

saml

• Rødovre, 26.06.23

15.006 Tinka kort.

Benjamin Wetterstein på 6 år, HannahChristiansen på 9 år og Lukas Marstrand på10 år elsker simpelthen Tinkajulekalendereog ser alle 3 sæsoner hele tiden. De blevenige om, at de ville være dem, der havdeflest Tinkakort i Danmark, så de fik helederes omgangskreds, venner, familie ognaboer til at samle kort til dem. Deressamling er oppe på 15.006 Tinkakort.Børnene fortæller: ”Vi startede midtnovember 2022 med at samle, og 31/12-22var vi langt om længe færdige med at åbnede mange pakker, vi med tiden har fåetskaffet.”
Image

Kløvere

saml

• Jyderup, 30.06.23

472 kløvere fordelt således:4-kløvere: 432 - 5-kløvere: 35 - 6-kløvere: 5

Af erfaring har 11-årige Karen Mollie Franklinen lille bog med på ture, så kløverne hurtigtkan komme i pres (for ellers tørrer kløvernehurtigt ind og krøller). Lige nu er samlingenoppe på 472 stk. 4-, 5- og 6-kløvere fordeltsåledes: 432 stk. 4-kløvere, 35 stk. 5-kløvereog 5 stk. 6-kløvere.”Ofte finder jeg 10-20 stk. 4-kløvere indenfor en halv time, så de nærmest kan danneen buket. Jeg bliver tit spurgt, om jeg huskerat spille Lotto, med det fund af 4-kløvere,da det jo siges at give held og lykke at finde4-kløvere. Det har dog endnu ikke udmøntetsig i den helt store Lottogevinst, men manved jo aldrig,” siger Karen.
353969707_683445900214830_6749907685009738269_n

Afstands-plastikdimser

saml

• Nykøbing F., 27.06.23

468 plastikdimser samlet på 32 minutter små hvide afstands-plastikdimser

AFSTANDS-PLASTIKDIMSERCarl Stilling Langmann på 7 år spottedehurtigt, da håndværkerne var færdigemed en ny terrasse, at de små hvideplastikdimser, der beskyttede fliserne,lå overalt i både for- og baghave. ”Jegbesluttede, at jeg ville prøve at samlealle dem, jeg kunne finde, så hurtigt sommuligt. Det ville både blive en sej rekord,og det ville være godt for miljøet, så allede små plastikdimser ikke ligger og flyderi naturen,” siger Carl. Tiden blev startet, oghan indsamlede 468 plastikdimser på 32minutter – altså 14,6 dimser i minuttet.
MA Delfin 2023-2

Delfiner

saml

• Tarm, 01.07.23

1.007 delfiner, figurer og ting med delfiner

”Så nåede jeg det magiske tal, faktisklidt over. Jeg har selv købt nogle ogværet heldig at få nogle nye i gaver tiljul, fødselsdag og konfirmation.” Så med41 nye er 14-årige Mie Amalie Sørensenoppe på 1.007 delfiner. Mie siger også: ”Mitværelse er dog ikke længere fyldt meddelfiner, kun nogle få udvalgte. Resten er pågæsteværelset, så når vi har overnattendegæster, må de sove sammen med næstenalle delfinerne. Det er lidt vanskeligt at findenogle, som jeg ikke har i forvejen.”
IMG20230707091821

Kapsler

saml

• Aabybro, 30.06.23

2.200 kapsler i alt

I ALT6-årige Carl Højen Amdisen var 4 årgammel, da han begyndte at samle påkapsler. Nu har han i alt samlet 2.200kapsler.Carl siger: ”Når vi har været forskelligesteder, har jeg spurgt folk, om jeg gernemåtte få deres kapsler. Jeg startede med atsamle i en trækassen, som hurtigt blev forlille, herefter har jeg samlet i en plastikkasseog i poser. Jeg startede med at samlekapsler, fordi jeg mega gerne ville væremed i Rekordbogen. Lige nu har jeg 140forskellige kapsler, så der er langt til denrekord. Jeg håber på, at jeg kan få nogle nyetil sommer, når vi skal på ferie.”

Forord

Kære læsere, børn, unge og voksne Rekordbogen kan i år levere sin egen rekord, nemlig 410 helt nye og friske rekorder. Vi er rigtig glade for at sætte fokus på børnene, da det er hele formålet med bogen.

Vores mål er at vise, hvad børn går og laver, og hvad de er supergode til, og således sætte fokus på børnene med alle deres evner og sjove påfund. Vi vil gerne anerkende børnene, så de oplever, at det, de kan og gør, også betyder noget. Bogen er fyldt med børnenes energi og kreativitet. Der er rigtig mange spændende rekorder, og mange af rekorderne er illustreret med billeder.

Du sidder med den 35. udgave af bogen. Det er 34 år siden, den første børnerekordbog udkom. Den hed i øvrigt Rekordbogen for Børn og Unge i Danmark og ændrede navn til BRB allerede i 2. udgave (Børnenes

Rekordbog 1991). Vi ser ofte, at børnene kommer i aviser og ugeblade eller i radio og tv, hvor de viser deres særlige evner. Det er vigtigt, at børn bliver set og hørt, så de bevæger sig ind i voksenlivet med en god selvfølelse og et stort selvværd. Det er derfor en stor glæde, at vi igen kan præsentere en ny udgave af Børnenes Rekordbog, hvor børnene endnu en gang har overgået sig selv og hinanden. 

Her kan du læse om nogle af rekorderne, der er nye i år: Det er f.eks. lykkedes et fodboldhold, Holbæk B&I drenge U13-15, at sætte den vilde rekord med 1.000.000, altså 1 million, fodboldjongleringer på en måned. Initiativtager var 14-årige Rasmus Hartøft, der selv leverede de 100.000 af dem. Det behøver ikke nødvendigvis at være meget specielle ting i rekordsammenhæng – f.eks. er det helt almindelige kammerjunkere, som 11-årige Olivia Lauge Røgild balancerede i et 20 cm højt tårn. En anden variant kan være at være fælles om opgaven. Det er lykkedes Klubben Stjerneholdet fra Ølsted at få fyldt Kirkehusets trillebør med 13 børn. I Glamsbjergskolens SFO har de været vildt optaget af rekorder gennem det seneste år. 9-årige Svend Lezuik Arvidsen og Lærke Wiuff på 10 år havde lige været i Go’morgen Danmark for at fortælle om alle deres rekorder i deres SFO. På vejen hjem i bilen byggede de et 1,18 meter LEGO-tårn på 10 minutter. SFO’en er nu kommet med som regionskontor for Børnenes Rekordbog for region Fyn, og det er vi glade for. Borris SFO havde gang i den igen i år. Frederik Mthembu Funch Danielsen på 9 år slog rekorden i at kravle hurtigst op i tovene og røre loftet. Frederik kravlede op ad tovet på kun 10,89 sekunder. Klatretovet er 5,07 meter langt. Bevist på et videoklip, som du kan se ved at scanne QR-koden i bogen. Du kan også finde QR-koden til at se Mathilde Frømling Nielsen fra 4. klasse, der var supersej og gik hele 18,3 meter på hænder i Skovgårdsskolens aula i Charlottenlund. 

Hvert år er der samlinger, der vokser, mens nogle er helt nye: 7-årige Adam Hougaard Månsson elsker Pokémonkort og har nu 1.502 kort. 4-årige Luna Hougaard Månsson har ønsket sig PAW Patrol til samtlige fødselsdage og juleaftener og har nu 187 stk. i legetøjsserien. 11-årige Karen Mollie Franklin har et skarpt øje for 4-5-6-kløvere. Samlingen er oppe på 472 kløvere. 10-årige Ida Sofie Dahl Kastbjerg har igennem de sidste 4 år formået at samle 503 læbepomader. I rekordbogen er der plads til alle mulige og umulige rekorder – også de mere spektakulære af slagsen. Du kan f.eks. læse om alle skolens elever fra Ingstrup Trivselsskole i Løkken, der blev fordelt på 19 mindre arbejdshold for at lave den længste kuglebane.

Børn fra klubber og SFO’er er meget engagerede i Børnenes Rekordbog. Vi har institutioner over hele landet, der kan komme ud til dit/jeres rekordforsøg. Husk at bruge dem, og giv gerne besked i god tid. Helst 3 uger før (se telefonnumre side 189). Du kan besøge os på Facebook, på vores hjemmeside eller se alle de sjove videoklip af rekorderne på vores YouTube-kanal. Du kan sende dine egne klip ind, så uploader vi dem. Vores regionsinstitutioner kan også komme ud med børnekontrollanter for at overvære jeres rekordforsøg og skrive diplomer.Det skete f.eks., da vores regionsledere Marianne og Ole Svendsen fra regionskontor Nordjylland igen deltog i Sommerstart i Aalbæk, hvor lokalområdet deltog i mange rekordaktiviteter som sømslagning, gå 10 meter på 2 knæpuder og flytte tændstikker med en pølsetang på 1 minut. Jeg kommer også selv ud til forskellige rekordforsøg og var bl.a. til stede, da 361 elever havde officiel afslutning for Viborg Bibliotekernes udvalgte læseklasser. Her læste de i bøger og spiste is samtidig – rekorder skal være sjove! Jeg besøgte også Aabenraa Bibliotek, hvor børnene byggede en mur af bøger, der blev 55 meter lang og 10 cm høj. Begge disse rekorder handlede for bibliotekerne om at sætte fokus på børns læsning i bøger. Det var også en stor glæde at gæste ADHD-foreningens sommerlejr, hvor 40 børn på 4 IR-skydebaner fik 1.337,7 point på 20 minutter. 

Børnenes Rekordbogs Støtteforening er aktivt medvirkende og gør det hele økonomisk muligt. Idéen til Børnenes Rekordbog fik jeg tilbage i 1985. Dengang havde nogle børn samlet over 300.000 kapsler, men kunne ikke få rekorden optaget i Guinness World Records. Jeg mente, at der manglede et sted, hvor børn kunne blive anerkendt og komme i fokus for deres mange præstationer og på deres egne præmisser. Den allerførste udgave af Børnenes Rekordbog lavede vi i Mårslet Fritidsklub, hvor den daværende leder og nuværende formand for støtteforeningen, Hansi Hahn, og medarbejdere støttede op om idéen. På klubbens sommerlejr på Livø i 1987 blev projektet præsenteret for klubbørnene, som kastede sig over projektet med liv og sjæl. Det blev besluttet at lægge ud med verdens største lagkagekamp, der blev efterfulgt af en grundig ”børnevask”. Rekorden blev sat i Tivoli Friheden i Aarhus den 3. september 1988, hvor 200 børn sloges med 2.000 lagkager. 

Det overordnede formål med bogen var og er at skabe en ”vi-følelse”. Konkurrenceelementet er ikke det vigtigste, men samarbejdet er derimod i højsædet. Både børn og voksne oplever gang på gang, at et samarbejde om en rekord giver gode kammeratlige relationer, knytter tætte bånd og skaber en fælles oplevelse. 

Rigtig god fornøjelse med din nye, sjove rekordbog.

Med største rekordhilsen, og god læselyst

Mikael Brøgger

REGIONSKONTORERNE
Regionskontorerne er altid glade for at besvare
spørgsmål, og er der behov for det, tager
kontrollanterne også gerne ud for at kontrollere
dit/jeres rekordforsøg. Husk at kontakte dem i
god tid inden forsøget – og senest 3 uger før.

REGION NORDJYLLAND
Tårs Skole
Regionsleder: Karina Frandsen
Tlf.: 2233 1939 – kari258a@hjskole.dk
Regionsleder: Morten Rune Pedersen
Mobil: 2299 2367 – mortenpedersen1@yahoo.dk
Regionsleder: Lars Bo Westergård
Tlf.: 4122 4665 – lars.bo.westergaard@hjoerring.dk

HotSpot, Frederikshavn
Regionsleder: Jens Christian Bjerregaard
Tlf.: 9845 7090/6014 8337 – jebj@frederikshavn.dk

Freelancer – Frederikshavn
Regionsleder: Ole Svendsen
Tlf.: 4086 2259 – olesvendsen60@gmail.com

REGION VESTJYLLAND
Freelancer – Lemvig
Regionsleder: Brian i Dali
Tlf.: 3172 1535 – bj-idali@hotmail.com

REGION MIDTJYLLAND
Mårslet Skoles SFO
Regionsleder: Jørgen Bertelsen fra Mårslet SFO
Tlf.: 6110 6819 – bertelsen67@live.com

Mårslet Ungdomsklub Regionsleder:
Michael Clausen
Tlf.: 4188 4113 – micl@Aarhus.dk

REGION SYDVESTJYLLAND
Samuelsgården, Oksbøl
Institutionsleder: Conny Andersen
Tlf.: 5127 4668 – coan@varde.dk

REGION FYN
SFO Humlebien, Glamsbjerg
Telefon: 6474 7862
Institutionsleder: Michael Bøgeskov
Tlf.: 2152 0250 – milab@assens.dk
Regionsleder Nicklas Sunil Johannesen
Mobil: 20470718 – nicklassunil@gmail.com
Regionsleder Simon Buch Rasmussen
Tlf.: 5250 9121 – simo49m1@assensskoler.dk

REGION KØBENHAVN
Louis P FK/UK, Frederiksberg
Regionsleder: Peter e Abbondio
Tlf.: 2089 3019/3888 5354 – pe@louisp.dk

REGION SJÆLLAND OG KØBENHAVN
Klub Viadukten, Roskilde
Regionsleder: Janne Schoelzer
Tlf.: 6172 2574 – janneas@roskilde.dk

REGION SJÆLLAND
Sorø Privatskole, Sorø

Regionsleder: Gertrud Bendorff
Tlf.: 2576 6660 – gertrudbendorff@live.dk

REGION LOLLAND OG FALSTER
Sophieskolen SFO, Nykøbing F.
Regionsleder: Jan Refnov Petersen
Tlf.: 5174 5198 – janpondus@hotmail.com
Regionsleder Lone Lykkebæk
Tlf.: 2347 1745 – lykkebaek@live.dk

REGION BORNHOLM
Paradisbakkeskolens SFO, Nexø
Regionsleder: Lars Frithiof
Tlf.: 4087 6946/5692 3381 – lars_frithiof@hotmail.com

STØTTEFORENINGEN
Formand: Hansi Hahn
Tlf.: 2398 9955 – hanskurt.hahn@gmail.com