regler - sørg nu for at overholde dem!

Der er regler for hvad du må/ikke må. Sørg nu for at læse dem, og overholde dem!

Læs grundigt
 1. Du/I skal være mellem 0 og 18 år.
 2. Rekorden må ikke være til fare for dig selv eller andre.
 3. Landets love skal overholdes.
 4. Hvis der kan være risiko for at noget kan være sundhedsskadeligt skal læge eller anden relevant myndighed kontaktes.
 5. Almindelige etiske og moralske normer skal overholdes.
 6. Rekorden skal være noget ekstraordinært.
 7. Rekorder, der ikke udvikles, kommer højst med i fire udgivelser.
 8. Rekorden skal bekræftes af fire myndige vitterlighedsvidner.
 9. Voksen hjælp godkendes kun til tidtagning, fremstilling eller lignende praktisk hjælp.
 10. Ved marathonrekorder har du/I højst 5 minutters pause pr. time.
 11. Alle rekordforsøg udføres på den potentielle rekordsætters egen risiko. Forlaget eller foreningen for Rekordbogen kan ikke under nogen omstændigheder drages til ansvar for nogen skader opstået som følge af sådanne forsøg, hverken i henseende til rekordsætteren eller tredie part.
 12. Selve ansøgningen med underskrifter sendes til Børnenes Rekordbog, Snærildvej 100, 8300 Odder. Rekordbeskrivelsen (skal være maskinskrevet og skal indeholde rekordsætteres fulde navn(e)) kan også sendes på cd/usb med vedlagt print. Eller pr. e-mail til [email protected] hvor anmeldelse med underskrifter er scannet til pdf eller jpg.
 13. Vedlæg gerne fotos i god, skarp kvalitet. Ved digitale fotos skal du bruge bedste opløsning/kvalitet og aflevere i formatet .jpg eller .tif.
 14. Anmeldelsen skal være redaktionen i hænde senest 1. juli hvert år.
 15. Redaktionen forbeholder sig ret til at medtage det materiale, vi ønsker, og bestemmer suverænt. Forrige udgaver danner ikke præcedens for følgende udgivelser.
 16. Se regler for spiserekorder her.
Vejledning

Du/I er altid velkommen til at ringe til dit regionskontor (klik her for at komme til kontaktpersoner) for råd og vejledning. Måske kan de komme på besøg ved jeres rekordforsøg.

Husk at ringe i god tid helst mindst 3 uger før. Hvis du/I medsender en frankeret (100 g porto) og adresseret svarkuvert (mindst A5-størrelse), modtager du/I gratis diplom som anerkendelse af rekorden. Klik her for at se vores flotte diplom. Hvis billeder ønskes retur, skal der medsendes en ekstra frankeret og adresseret svarkuvert. Billeder vil blive returneret efter udgivelsen af den efterfølgende udgave af bogen. Prøv helst at undgå returfotos, da det skaber megen administration hos os.